Jeżeli potrzebujesz pomocy przy dodaniu oferty lub finalizacji transakcji skontaktuj się z nami  608 837 888Napisz do nas info@forlogistic.comZapraszamy na spotkanie do Varso Place (CIC Warsaw) ForLogistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielna 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000863181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272938562, REGON: 387298382