ForLogistic.com jest darmową
platformą sprzedażową,

która łączy właścicieli magazynów z najemcami.
Stworzyliśmy ten marketplace, by rozwiązać
problem bezpiecznego i ekspresowego
najmu krótkoterminowego.

Łączymy funkcjonalne rozwiązania technologiczne
z potrzebami rynku nieruchomości komercyjnych.

Oferujemy produkt, który zwiększa
rentowność prowadzonego biznesu

obu stronom, zarówno
wynajmującemu, jak i najemcy.

Dzięki opracowaniu innowacyjnej formuły
znaleźliśmy odpowiedź na jedno
z najtrudniejszych pytań.

Wiemy jak wyeliminować
„martwe okresy”

u właściciela nieruchomości i umożliwić
korzystanie z przestrzeni magazynowej najemcy,
który potrzebuje jej na krótki okres — nawet
na 24 godziny
.

Kogo łączymy

Dotychczasowemu najemcy skończyła się 5-letnia
umowa najmu. Marek zna się na prowadzeniu biznesu,
dlatego ma już kolejnego klienta, z którym podpisał
umowę na 7 lat.

Jest tylko pewne „ale”! Nowy klient rozpocznie
użytkowanie przestrzeni magazynowej w Łodzi
dopiero za 3 miesiące i w tym czasie nie będzie
pokrywał kosztów utrzymania magazynu.

Czy w związku z tym Marek jest
na „minusie”?

Bartek reprezentuje firmę rodzinną produkującą soki,
założoną przez pradziadka. Nie narzeka na obroty oraz
przychody i nie ma większych problemów oprócz jednego.

Raz w roku Bartek chwyta się za głowę i szuka miejsca
w Łodzi, w którym przez 3 miesiące będzie mógł
przechować owoce
– sezon rządzi się swoimi prawami.

Producent soków jest gotów przygotować przestrzeń
magazynowąpod własne potrzeby, a następnie
bez żadnych szkód przywrócić jej stan pierwotny.

Bartek woli zapłacić podwójną kwotę
za 3-miesięczny wynajem, zamiast płacić
za nieużywaną przestrzeń przez cały rok.

Czy teraz już wiesz, gdzie się spotkają?

Bezpłatna baza

Właściciel nieruchomości dodaje bezpłatne
ogłoszenie
na platformę ForLogistic.com.
Opublikowana oferta jest kompletna, są
w niej wymienione wszystkie niezbędne
opłaty oraz wymagania, więc strony nie
muszą się martwić o niedomówienia.

Intuicyjne filtry

Najemca za pomocą intuicyjnych filtrów
wybiera przestrzeń najbardziej
odpowiadającą jego aktualnym potrzebom.

Pełna dokumentacja

Platforma automatycznie generuje umowę,
która jest podpisywana po pozytywnym
wyniku weryfikacji płatności. Jest to jeden z
licznych systemów zabezpieczenia transakcji.

Przekazanie kluczy

Właściciel i najemca spotykają się tylko raz
w celu przekazania kluczy.

Finalizacja transakcji

Po obustronnym potwierdzeniu przekazania
wynajmowanej powierzchni, należność za
wynajmowaną przestrzeń zostaje przelana
na konto bankowe
wynajmującego podane
podczas rejestracji.